Bizning Vizyonimiz, Missiyamiz, Qadriyatlarimiz, Maqsadlarimiz

Kompaniya madaniyati

Vizyon

Global sanoatda etakchilik qilish, Xitoy o'simliklarni himoya qilish sanoatining global mavqeini oshirish, jamiyat uchun soliq va ish bilan ta'minlash, xodimlarga o'zini o'zi anglash imkoniyatlari va baxtli hayot uchun moddiy asoslar bilan ta'minlash

Qiymatlar

Biz mahsulot va xizmatlar innovatsiyasi orqali tejamkor va xavfsiz mahsulotlar, arzon va samarali xizmatlarni taqdim etamiz

Maqsadlar

Xitoy tomonidan yaratilgan Xitoyni targ'ib qiladi, Xitoy tomonidan yaratilgan Xitoyni targ'ib qiladi

Missiya

Insonning oziq-ovqat ta'minotining miqdoriy va sifat jihatidan xavfsizligini ta'minlash